Make your own free website on Tripod.com

Wajib berjihad melawan SIS- Secularisation of islamic Society

Pernah kah anda mendengar perkataan SISter in Islam. Tahu kah anda SIS adalah satu institute global yang bernama Secularisation of Islamic Society. Saya berpendapat adalah wajib kita berjihad sehingga hancur sehancurnya gerakan SIS atau gerakan yang membawa fikrah yang sama saperti gerakan KAFIR SIS ini di bumi Malaysia

Mission statement SIS ialah
" Kita percaya bahawa masyarakat Islam telah menjadi mundur kerana ketidak upayaan mereka untuk menjadikan kepercayaan , undang undang dan amalan mereka dapat menerima penilaian kritikal, akibat dari kekurangan menghormati hak individu and kerana tidak sanggup berlapang dada mendengar pendapat alternatif atau mencebur diri dalam dialog konsruktif. SIS ( Institute of secularisation of islamic society) telah ditubuhkan untuk mengalakkan kebebasan memberi pendapat , kebebasan berfikir dan berugama , termasuk menukar ugama seseorang , kebebasan dari kongkongan agama untuk mempercayaai sebarang tuhan.

Cuba baca elok elok. Kita dapati bahawa mission statement SIS ini sama dengan mission statement Kumpulan IFC , Sister in islam ( munafik) dan kumpulan article 11. Yang bezanya ialah Institute Secularisation of Islamic Society SIS di pelopori oleh kaum munafik sekular, murtad dan orang kafir yang bermusuh dengan islam sementara Gerakan SIS malaysia ( Secularisation of Islamic Society Malaysia ) di pelopori oleh Kaum Munafikin sekular , DAP , anak menteri, menteri umno , dan ketua kafir yang membenci islam. ( IFC , sister in islam , kumpulan 11 dan liberal islam ). Matlamat mereka sama, iaitu mencampuri hal ehwal islam dan aqeedah ummat islam dengan menhasut ummat islam untuk bebas murtad , bebas menghina shariat dan menggunakan undang negara ummat islam untuk menginstitusikan perang keatas ummat islam melalui menguatkuasaan undang undang.

Di antara practical goal SIS ialah


1. mewujud network secularist dan freethinker di negara ummat islam
2. mewujudkan network seakan membelaan wanita islam untuk memberi bantuan dan menonjolkan nasib buruk mereka dalam masyarakat islam
3. melapor penyelidikan tentang asal islam dan kuran menggikut tafsiran murtad sekular mereka .
4. memberi sumber alternative dan komen untuk media berkaitan  sekular tafsiran mereka
5. mendedahkan bahawa  gerakan islam ganas dan tidak bertamadun
5. menarik penulis, academic , politician dan aktivis sebagai ahli dan penyumbang kepada pembahasan tentang idiea sekular mereka
6.mewujudkan pengkalan data buku, makalah dan laporan dan rujukan bacaan berkaitan iidea sekular mereka
7. mendapatkan sumbangan kewangan untuk aktiviti institut termasuk translation dan text penting

Yang jelas mereka berTOPENGKAN islam untuk menghalalkan sekularisma dan menggunakan islam untuk menghalal perkara murtad dan kecaman terhadap islam.
Para aktivis mereka di peringkat global ialah

irfan khwaja - professor of  philosophy di College of New Jersey--
H.A Muhammad , seorang Paksitan  American human right -
Hassan mahmud - Canadian Bangladesh acitivist and expert in islamic sharia-
Dr assad abbas dan ibn warraq yang sentiasa menulis rencana islam yang menghalalkan sekularism

Di Malaysia kita tahu tokoh SIS ialah lawyer kelante yang seekor tu, prof UITM yang seekor tu dan Zainab yang seekor tu yang sentiasa di beri ruang oleh TV3 dalam Wanita Hari ini.


Tajuj popular yang di ketengah oleh golongan kafir ini ialah  islamic scheptism di aman mereka memilih tokoh yang mereka cuba buktikan sebagai bapa sekualr islam.
 Ar razi di anggap the greatest free thinker in islam dan Abu 'L-ala Ahmad b. Abdallah al-Ma'arri (973-1057) dianggap bapa islam sekular.

Laman web mereka menjadi link dalam portal Zionism international .
http://www.secularislam.org/jihad/subjects.htm

Akhir sekali saya menyeru semua ummat islam melaksanakan tugas penyelidikan search and destroy untuk menhancurkan segala aktiviti golongan murtad ini . Kita sudah tidak ada untuk dipertahankan sebelum ummat islam malaysia menerima nasib yang sama saperti murtad nya ummat islam indonesia.

Untuk ulasan lanjut sila ke laman web al muslimin
http://ahmadhadeed.tripod.com